Logowanie

DZ. URZ. 2012.64

Tytuł:

uchwała nr XVIII/147/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-01-10
Organ wydający:Rada Miejska w Pińczowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 64
Hasła:podatki,opłaty i ceny

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 64

UCHWAŁA NR XVIII/147/11 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) Rada Miejska w Pińczowie uchwala co następuje: § 1. W uchwale Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XVII/127/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadza się następującą zmianę: - w § 1 skreśla się ust. 2 i ust. 3. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świetokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie Jan Radkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.389.3

  uchwała nr XXXIV/164 /2009 Rady Gminy Paradyż z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1665

  uchwała nr XXXII/272/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2010 obowiązujących na obszarze gminy Zbuczyn

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/14/10 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.404

  uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2009.19.255

  uchwała nr XXIV/121/2008 Rady Gminy Tarłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej: wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

  Posiadam nieruchomości objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku (bez indywidualnego numeru). Jakie możliwości daje Ordynacja podatkowa prezydentowi (...)

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.63

  uchwała nr XIV/8/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr XI/5/2011 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.62

  uchwała nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2012.61

  uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.60

  uchwała nr XIII/61/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/52/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 grudnia 2011

 • DZ. URZ. 2012.59

  uchwała nr XVIII/88/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.