Logowanie

DZ. URZ. 2012.67

Tytuł:

wyrok nr II SA/Gd 978/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-10
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 67
Hasła:wyroki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 67

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sygn. akt II SA/Gd 978/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w składzie Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Sędziowie: Sędzia WSA Jolanta Górska, Sędzia Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Anna Rusajczyk w Gdańsku następującym: Jaroszewska (spr.) WSA Janina Guść

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi Piotra Szarmacha na uchwałę Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 lipca 2010 r. nr XLVIII/464/2010 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 23 lutego 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.369.3

  uchwała nr XXXVI/230/09 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru złoża ?Pajęczno? wraz z terenami oddziaływania eksploatacji górniczej w granicach gminy Działoszyn

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.66

  porozumienie nr SOO.031.77.2011 Międzygminne z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

 • DZ. URZ. 2012.65

  komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. 2012.64

  uchwała nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Demlin, część działki nr 120, gmina Skarszewy

 • DZ. URZ. 2012.63

  uchwała nr XII/129/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/106/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2006 Rady Gminy Malbork z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. 2012.62

  uchwała nr XVI/104/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.