Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2822

Tytuł:

uchwała nr XXIX/174/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-28
Organ wydający:Rada Gminy Płońsk
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 100 pozycja: 2822
Hasła:statuty

UCHWALA Nr XXIX/174/09 RADY GMINY PŁOŃSK z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku. 1. Na podstawie art. 40 ust 2 pkt. 2 w związku z art. 7 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 i art 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. z 2008r. Dz.U. Nr 115, poz. 728 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku uchwalonym uchwałą nr XXVII/161/08 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 grudnia 2008r. wprowadza się następujące zmiany: W § 9 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku a) ust. 1 uchyla się b) dotychczasowe ust. 2, 3, 4, 5 i 6 oznacza się jako ust. 1,2,3,4 i 5. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Płońsk: Włodzimierz Kędzik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.22.707

  uchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4832

  uchwała nr XXVI/215/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XLV/302/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2744

  uchwała nr XI/86/2011 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku

 • DZ. URZ. 2012.1792

  uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2821

  uchwała nr XXIV/212/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Długosiodło

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2820

  uchwała nr XVIII/106/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwalę nr XVII/95/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2819

  uchwała nr XVIII/105/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VII/44/2003 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 25 września 2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2818

  uchwała nr XXVIII/283/2009 Rady Miasta Marki z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2817

  uchwała nr XXI/143/09 Rady Miasta Kałuszyn z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/129/2009 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.