Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/202/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do wykonywania zadań dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-01-26
Organ wydający:Rada Miejska w Stroniu Śląskim
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 10 pozycja: 210
Hasła:alimenty,ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM NR XXXI/202/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do wykonywania zadań dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje: §1 Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do wykonywania zadań dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zmianami). §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronią Śląskiego. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ RYSZARD SULIŃSKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.6.200

  uchwała nr XXVII/172/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/311/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 135/XXVII/09 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 9 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i uchwałę Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/135/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 25 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/184/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Radków

 • uchwała nr XXXII/183/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVI/142/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radków

 • uchwała nr XXXII/182/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008r. uchwałę nr XVIII/87/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

 • uchwała nr 205/XXXIV/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 119/XXIII/2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • uchwała nr XXXI/142/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XI/42/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007?2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.