Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-01-26
Organ wydający:Rada Miejska Strzelina
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 10 pozycja: 213
Hasła:alimenty,ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA NR XXVI/231/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: §1 Upoważnia się kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie do prowadzenia postępowania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 1007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZDZISŁAW RATAJ
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/147/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2011r. uchylająca uchwałę Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Gminy Oława z dnia 31 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/241/2009 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1749

  uchwała nr LII/266/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1903

  uchwała nr XL/191/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVI/230/08 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania

 • uchwała nr XXXI/203/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stronie Śląskie

 • uchwała nr XXXI/202/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do wykonywania zadań dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

 • uchwała nr XXXII/184/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Radków

 • uchwała nr XXXII/183/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVI/142/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.