Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2478

Tytuł:

uchwała nr XXVII/8227/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/303/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-12-16
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 102 pozycja: 2478
Hasła:Rozstrzygnięcia Nadzorcze
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.96.2229

  uchwała nr XXXIII/302/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatkach od nieruchomości na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.96.2228

  uchwała nr XXXIII/301/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2479

  uchwała nr XXVII/8228/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/306/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2925

  uchwała nr XII/92/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wiśniowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.716

  ogłoszenie Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2008 położonych na obszarze Gminy Wiśniowa 38-124 Wiśniowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2477

  uchwała nr XXVII/8226/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 6 uchwały Nr XXXIX/302/09 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łańcuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2476

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 grudnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wadowice Górne przeprowadzonych w dniu 13 grudnia 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2475

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Roźwienica, przeprowadzonych w dniu 13 grudnia 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2474

  uchwała nr XLI/320/09 Rady Gminy Wiązownica z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/230/05 z dnia 24 lutego 2005 roku ze zmianami

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2473

  uchwała nr 205/XXXVII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stary Dzików

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.