Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.10.226

Tytuł:

zarządzenie nr 20/09 z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przecław

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-02-23
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 10 pozycja: 226
Hasła:Wybory - wybory uzupełniające
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.179

  uchwała nr XXVII/192/09 Rady Gminy Przecław z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości Przecław

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.58

  uchwała nr XXXVII/264/09 Rady Gminy Przecław z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Przecław jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.54.1370

  uchwała nr XXXIII/234/09 Rady Gminy Przecław z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2005 terenu pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową w miejscowości Tuszyma w gminie Przecław

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.176.1

  zarządzenie nr 98/09 Wojewody Podlaskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1935

  uchwała nr XXXV/250/09 Rady Gminy Przecław z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz usługowo - produkcyjną w miejscowości Rzemień w Gminie Przecław

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.225

  uchwała nr XXVI/204/08 Rady Gminy Ostrów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIX/305/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ostrów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.224

  uchwała nr XXIV/151/08 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Niwiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.223

  uchwała nr XXVI/137/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Linia Elektroenergetyczna 110kV w miejscowości Podleszany w gminie Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.222

  uchwała nr XIV/148/09 Rady Gminy Markowa z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Markowa lub jej jednostkom organizacyjnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.221

  uchwała nr XXXI/206/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Sokolnikach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.