Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2929

Tytuł:

uchwała nr XXVI/133/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu dla terenu gminy Paprotnia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-30
Organ wydający:Rada Gminy Paprotnia
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 102 pozycja: 2929
Hasła:alkohol

UCHWAŁA Nr XXVI/133/09 RADY GMINY PAPROTNIA z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu dla terenu gminy Paprotnia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 12. ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się dla terenu gminy Paprotnia liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa): 1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 4, 2. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Paprotnia. § 3. Traci moc uchwała nr XXIX/161/02 Rady Gminy Paprotnia z dnia 14 marca 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Paprotnia. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady: Leszek Biernacki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.159.4683

  uchwała nr XXII/151/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Garwolin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.186.1

  uchwała nr XXXVIII/364/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Suwałk liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.2.49

  uchwała nr XXXIV/134/2008 Rady Miasta Garwolin z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Garwolin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.211.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-152/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 października 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/572/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 września 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XVI/83/08 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zasad usytuowania na terenie gminy Siemiatycze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Pozwolenie na sprzedaż alkoholu

  Do kogo należy się zwrócić o pozwolenie na sprzedaż alkoholu w restauracji zlokalizowanej na statku wycieczkowym cumującym w basenie portowym?

 • VAT od kanapek

  Firma zamierza robić kanapki z zakupionych wcześniej surowców, rozwozić je i sprzedawać pracownikom różnych instytucji, biur. Jaki VAT będzie obowiązywał od tych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2928

  uchwała nr XXVI/132/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w szkołach / placówkach oświatowych z terenu gminy Paprotnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2927

  uchwała nr XXVI/131/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2926

  uchwała nr XX/170/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Myszyniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2925

  uchwała nr XX/169/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Myszyniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2924

  uchwała nr XVIII/155/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego oraz ustanawiania nagród i wyróżnień dla zawodników posiadających licencję zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we spółzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.