Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2931

Tytuł:

uchwała nr 984/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy Szafranowa ulicy położonej we wsi Henrykow Urocze w Gminie Piaseczno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-30
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 102 pozycja: 2931
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr 984/XXXIV/2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy SZAFRANOWA ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje: § 1. Nadać nazwę ?SZAFRANOWA? ulicy wewnętrznej, prywatnej w Henrykowie Urocze, odchodzącej w kierunku południowo - wschodnim od ul. Bazyliowej, oznaczonej na załączniku graficznym linią pogrubioną i kolorem pomarańczowym. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.632

  uchwała nr 841/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy SŁODKA ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.196.5436

  uchwała nr 1161/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy KALINY ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.155.3794

  uchwała nr 1452/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy KLIMATYCZNA ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6549

  uchwała nr 1219/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 221/XV/95 z dnia 22 listopada 1995r.(w sprawie nadania nazwy: BRZOZOWA ulicy położonej w gminie Piaseczno we wsi Kuleszówka)

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.194.5379

  uchwała nr 1186/XL/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 1160/XXXIX/2009 z dnia 23 września 2009r. (w sprawie nadania nazwy: KAZIMIERZA WIELKIEGO ulicy położonej we wsi Pęchery-Łbiska PGR w gminie Piaseczno)

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2930

  uchwała nr 974/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2929

  uchwała nr XXVI/133/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu dla terenu gminy Paprotnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2928

  uchwała nr XXVI/132/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w szkołach / placówkach oświatowych z terenu gminy Paprotnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2927

  uchwała nr XXVI/131/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2926

  uchwała nr XX/170/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Myszyniec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.