Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.103.2604

Tytuł:

porozumienie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 16 listopada 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Boguchwała a Powiatem Rzeszowskim w sprawie określenia zasad dofinansowania realizacji inwestycji na terenie Gminy Boguchwała

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Zarząd Powiatu Rzeszowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 103 pozycja: 2604
Hasła:Administracja
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.1357

  porozumienie nr 2 Wójta Gminy Czudec z dnia 20 maja 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Czudec a Gminą Boguchwała w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1096

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Boguchwała oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.17.420

  porozumienie nr 1/10 Burmistrza Boguchwały zawarte w Rzeszowie w dniu 23 lutego 2010 r. pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Gminą Boguchwała w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Boguchwała trzyletniego liceum ogólnokształcącego z siedzibą w Boguchwale

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.68.1609

  uchwała nr XLI/450/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 10/1/2008 terenu położonego w miejscowości Boguchwała w gminie Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1378

  porozumienie nr 413/12/2010 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Boguchwała zadań z zakresu wykonania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych celem realizacji projektu pn. ?Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 ? 2013 Oś Priorytetowa 4 Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.103.2603

  uchwała nr XXXVI/255/2009 Rady Gminy Zarszyn z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.103.2602

  uchwała nr XXX/177/09 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.103.2601

  uchwała nr XXIX/279/09 Rady Gminy Tryńcza z dnia 19 października 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.103.2600

  uchwała nr XXXV/337/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.103.2599

  uchwała nr XXXV/336/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.