Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.10.447

Tytuł:

zarządzenie nr 19/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w 2009 r

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-03-31
Organ wydający:Starosta Gryfińskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 10 pozycja: 447
Hasła:koszty utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.14.317

  zarządzenie nr 5/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.19.317

  zarządzenie Nr 3/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.318

  zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr OBWIESZCZENIE Starosty Sępoleński z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku w 2009 r.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Sępoleński z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku w 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.446

  zarządzenie nr 18/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.445

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 marca 2009r. OSZ - 4210- 1(9)/2009/139 /VIII/EŻ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 stycznia 2009 r. Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.444

  aneks nr 1 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2009r. zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Dyrektorem Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Szczecinie, w sprawie powierzenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Szczecinie do wykonywania niektórych zadań związanych z ochroną zdrowia należących do właściwości Wojewody Zachodniopomorskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.443

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury i promocji

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.442

  aneks nr Nr 13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Szczecin prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej ? określonego w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) ? dotyczącego orzekania o stopniu niepełnosprawności w zakresie dotyczącym mieszkańców Miasta Świnoujścia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.