Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.105.3032

Tytuł:

protokół Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 czerwca 2009r. w sprawie przejęcia przez Miasto Mińsk Mazowiecki od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-07-05
Organ wydający:Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 105 pozycja: 3032
Hasła:referendum lokalne

REFERENDUM GMINNE z dnia 7 czerwca 2009 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.66.1784

  uchwała nr XXVIII/238/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Mińsk Mazowiecki od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.924

  referendum gminne z dnia 10 maja 2009r. w sprawie akceptacji odpłatnego przejęcia przez Gminę Miejsce Piastowe obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości stałych odpadów komunalnych zarządzone na dzień 10 maja 2009 r.

 • DZ. URZ. 2009.243.1964

  protokół ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie przejęcia przez gminę Skarżysko-Kościelne od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej zarządzone na 07 czerwca 2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2639

  protokół Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 7 czerwca 2009r. w sprawie przejęcia przez Gminę Jednia- Letnisko obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zarządzone na dzień 7.06.2009r

 • DZ. URZ. 2009.228.1863

  protokół ustalenia wyniku Referendum Gminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Skarżysko Kościelne obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zarządzanych na dzień 07 czerwca 2009r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Rekultywacja terenu przy braku planu

  Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.3031

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 25 maja 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Krasnem przeprowadzonych w dniu 24 maja 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.3030

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 maja 2009r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o koncesję

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.3029

  aneks nr 8 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 6 maja 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 31 marca 2004 r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Konstancin-Jeziorna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.3028

  aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. zawarty w dniu 22 kwietnia 2009 r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim do porozumienia zawartego w dniu 28 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.3027

  aneks nr 2 z dnia 27 marca 2009r. do prozumienia Międzygminnego z dnia 19 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Miastem Pruszków

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.