Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVII/165/2008 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-01-27
Organ wydający:Rada Miejskiej w Pieszycach
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 11 pozycja: 260
Hasła:straż pożarna

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH NR XXVII/165/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieszycach uchwala, co następuje: §1 Ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej w Pieszycach, za każda godzinę udziału w działaniu ratowniczym bądź w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, ustala się w wysokości 15 złotych. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Pieszyce. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ RYSZARD KONDRAT
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2434

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr 22/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/117/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub  szkoleniu pożarniczym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/291/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Długołęka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII.78.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Wojcieszów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 0150/XXXIV/254/08 Rady Miejskiej w Obornikiach Śląskich z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kuraszkowie

 • uchwała nr 0150/XXXIV/253/08 Rady Miejskiej w Obornikiach Śląskich z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kuraszkowie

 • uchwała nr XXXII/180/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym z Grupą Żłobkową prowadzonym przez Gminę Duszniki-Zdrój

 • uchwała nr XXXI/150/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przedłużenia istniejącej ulicy Ludwika Solskiego w mieście Chojnów

 • uchwała nr XXX/217/08 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2009 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.