Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIX/43/08 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-01-08
Organ wydający:Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 1 pozycja: 13
Hasła:alimenty

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

NR XXIX/43/08

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka w Szczawnie-Zdroju do podejmowania działań Pomocy Społecznej wobec dłużników

alimentacyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września z 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 ze zm.) Rada Miejska w SzczawnieZdroju: §1 Upoważnia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ STANISŁAW BORKUSZ
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.6.200

  uchwała nr XXVII/172/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 9 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i uchwałę Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/208/08 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika alimentacyjnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/201/10 Rady Gminy Ruja z dnia 5 listopada 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXX/193/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • uchwała nr XXVIII/228/08 Rady Miasta Oława z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława

 • uchwała nr IX/47/2008 Rady Miasta Olszyna z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2009

 • uchwała nr IX/46/2008 Rady Miasta Olszyna z dnia 29 października 2008r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej

 • uchwała nr 207/XXVI/08 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego dłużnika

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.