Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.12.277

Tytuł:

zarządzenie nr 59/09 z dnia 2 marca 2009r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chorkówka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-03-02
Organ wydający:
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 12 pozycja: 277
Hasła:Wybory - wybory uzupełniające
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.969

  zarządzenie nr 73/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chorkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.31.700

  uchwała nr XL/242/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Chorkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.110.2024

  uchwała nr XLVIII/294/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 26 października 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chorkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.21

  uchwała nr XXV/147/08 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska we wsi Zręcin gmina Chorkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1928

  uchwała nr XXXIV/210/09 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorkówka na lata 2009-2013

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.276

  aneks nr 2/08 Starosty Niżańskiego z dnia 25 września 2008r. do Porozumienia zawartego dnia 28 marca 2009 r. w Nisku pomiędzy Powiatem Niżańskim a Gminą Krzeszów dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej NR 1074R Krzeszów - Łazów o długości km 11+056 położonej na terenie Gminy Krzeszów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.275

  porozumienie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 8 maja 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Ropczycko - Sędziszowskim a Gminą Ropczyce w sprawie przekazania zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową - ulicą Piłsudskiego w Ropczycach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.274

  uchwała nr XXIII/192/08 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.273

  uchwała nr XXVI/196/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.272

  uchwała nr XXVI/195/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXV/190/08 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.