Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.12.480

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/214/09 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-04-09
Organ wydający:Rada Miejska w Łobzie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 12 pozycja: 480
Hasła:upoważnienia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1183

  uchwała nr LIII/354/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/214/09 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie.

 • DZ. URZ. 2011.543.5736

  uchwała nr XXXIX/416/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2009 r. Nr XXIII/229/09 dotyczącej upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.211.2

  uchwała nr XXX/244/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 6 października 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.515

  uchwała nr XXVIII/152/09 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 marca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.479

  uchwała nr XXIX/190/09 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.478

  uchwała nr XXXVII/282/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.477

  uchwała nr XXXVII/280/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.476

  uchwała nr XXVI/263/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.475

  uchwała nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.