Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3697

Tytuł:

uchwała nr XXV/122/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2008-08-02
Organ wydający:Rada Gminy Wąsewo
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 125 pozycja: 3697
Hasła:dotacje

UCHWAŁA Nr XXV/122/09 RADY GMINY WĄSEWO z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały. Na podstawi art. 90 ust. 1, 2a i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. - o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę nr XXIV/117/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsewo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Krzysztof Gałązka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6453

  uchwała nr XXXV/316/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/306/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1195

  uchwała nr III/19/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/29/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 grudnia 2003r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/594/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/476/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/420/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.56.1402

  uchwała nr 199/XXX/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały własnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.2344

  uchwała nr XVII/136/09 Rady Gminy Troszyn z dnia 4 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podatku od posiadania psów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3696

  uchwała nr 251/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3695

  uchwała nr 250/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3694

  uchwała nr 248/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Miasta Sulejówek przez inne niz Miasto Sulejówek osobyprawne i fizyczne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3693

  uchwała nr XXVIII/189/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3692

  uchwała nr XXXVII/230/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.