Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3704

Tytuł:

uchwała nr XL/219/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Lipsko

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2008-08-02
Organ wydający:Rada Miejska w Lipsku
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 125 pozycja: 3704
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr XL/219/2009 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Lipsko. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy ulicy ?Mostowej? położonej w mieście Lipsko na ulicę ?Powstańców Listopadowych?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady: mgr Tomasz Krzyczkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.4920

  uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno-usługowej, zlokalizowanych w rejonie ulicy Zwoleńskiej w mieście Lipsko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.3734

  uchwała nr IX/101/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Osiedlowej od ulicy Przeskok do ulicy Staroprzygodzkiej w mieście Ostrowie Wielkopolskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2919

  zarządzenie nr 18/171/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 20 marca 2012r. w sprawie sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5398

  zarządzenie nr 182/52/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Lipsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2009r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/396/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zmiana nazwy ulicy a księga wieczysta

  Zamierzam kupić mieszkanie. W księdze wieczystej zgadzają się wszystkie dane za wyjątkiem nazwy ulicy, ponieważ w ubiegłym roku została "przechrzczona". Czy powyższa (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3703

  uchwała nr XL/218/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Lipska miejsć sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3702

  uchwała nr XL/217/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3701

  uchwała nr XXXIX/193/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 maja 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Puszcza Mariańska

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3700

  uchwała nr XXXIX/191/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub gminę

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3699

  uchwała nr XXVI/126/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.