Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3716

Tytuł:

uchwała nr 479/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 317/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2008-08-02
Organ wydający:Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 125 pozycja: 3716
Hasła:czystość i porządek

UCHWAŁA Nr 479/2009 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 317/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim, co następuje: § 1. W uchwale nr 317/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki § 27 otrzymuje brzmienie: ?Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, z wyłączeniem gospodarstw rolnych, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Grodzisk Mazowiecki zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem pszczół. Zabrania się utrzymywania gołębi na terenie miasta Grodzisk mazowiecki na obszarze ograniczonym ulicami: Okulickiego, Sienkiewicza, Żyrardowską, rzeką Mrowna oraz torami PKP. Na terenie całej gminy Grodzisk Mazowiecki dopuszcza się prowadzenie hodowli pszczoły miodnej (Apis mellifera).? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej: Alicja Pytlińska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.4569

  uchwała nr 132/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3865

  uchwała nr 320/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5763

  uchwała nr 355/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 218/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2856

  uchwała nr 96/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 181/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 listopada 2007 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3836

  uchwała nr 315/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 221/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2008 ? 2012.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

  W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia (...)

 • Termin złożenia bilansu w spółce z o.o.

  Nasza spółka korzystała w 2008 roku z usług wyjątkowo nieudolnego biura rachunkowego. Mimo wielu nacisków, biuro nie uporało się jeszcze z zamknięciem roku i ze sporządzeniem (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3715

  uchwała nr 164/XXXII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Zatory oraz zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3714

  uchwała nr XXXII/227/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Wierzbica

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3713

  uchwała nr XXXII/223/09 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. uchwała w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Wierzbica dla zawodników , trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3712

  uchwała nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3711

  uchwała nr XXX/129/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szelków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.