Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/197/2009 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIII/63/2003 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Jerzmanowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-08-03
Organ wydający:Rada Gminy Jerzmanowa
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 126 pozycja: 2634
Hasła:herby i flagi

UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA NR XXXIII/197/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/63/2003 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Jerzmanowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje: §1 Uchyla się uchwałę nr XIII/63/2003 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Jerzmanowa. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY TOMASZ PAWŁOWSKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu nadawania tytułu ?Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych boisk treningowych oraz gminnego placu zabaw w Jaczowie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/2011 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz placu zabaw zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 121 obręb 5 "Kurowice-Modła"

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.15.364

  uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Brzozowskiego oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci powiatowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1096

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Boguchwała oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Boguchwała.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykorzystywanie herbu miasta

  Pragnę stworzyć stronę internetową o swoim mieście. Czy mam prawo do zaprezentowania na niej herbu miasta? Czy też potrzebuję na to czyjejś zgody np. burmistrza?

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Zasady wyboru sołtysa

  Jaki akt prawny zawiera zasady wyboru sołtysa?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/171/2009 Rady Gminy Głogów z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Wilkowie

 • uchwała nr XVIII/170/2009 Rady Gminy Głogów z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum Gminnego w Serbach

 • uchwała nr 166/XXXI/2009 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ciepłowody

 • uchwała nr XXXI/173/09 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie.

 • uchwała nr XXIX/167/09 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 maja 2009r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.