Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.126.3769

Tytuł:

uchwała nr 1054/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy "Trakt im. Józefa Kłoczkowskiego" drodze połozonej we wsi Żabieniec w Gminie Piaseczno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-08-04
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 126 pozycja: 3769
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr 1054/XXXVI/2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ?Trakt im. Józefa Kłoczowskiego? drodze położonej we wsi Żabieniec w gminie Piaseczno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje: § 1. Nadać nazwę ?Trakt im. Józefa Kłoczowskiego? fragmentowi ciągu komunikacyjnego łączącego Piaseczno z Żabieńcem (ulice Świętojańska w Piasecznie i ul. Rybacka w Żabieńcu) na odcinku do rzeki Jeziorki do zbiegu ulic Rybackiej i Łąkowej w Żabieńcu, oznaczonemu na załączniku graficznym linią pogrubioną i kolorem pomarańczowym. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.5311

  uchwała nr 248_XI_2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy USTRONNA ulicy położonej we wsi Żabieniec w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4192

  uchwała nr 155/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ?DERENIOWA? ulicy położonej we wsi Żabieniec w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.27.405

  uchwała nr 1252/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy Tenisowa ulicy połozonej we wsi Józefosław w Gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.27.406

  uchwała nr 1253/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy Aleja Polskiego Państwa Podziemnnego ulicy połozonej w Piasecznie w Gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.209.6720

  uchwała nr 1543/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ŚWIĘTOJAŃSKA ulicy położonej we wsi IRS Żabieniec w gminie Piaseczno

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Roszczenie o zwrot kaucji po przekazaniu budynku

  W firmie funkcjonowały tzw. zakładowe mieszkania. W roku 1997 na wniosek firmy wygaszono zarząd nad nieruchomością, właścicielem stała się gmina. Jeden z lokatorów (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.126.3768

  uchwała nr 1053/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy Podmokła ulicy we wsi Baszkówka w Gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.126.3767

  uchwała nr 1052/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw: Trzcinowa, Pod Brzeziną i Błękitnego Motyla ulicom połozonym we wsi Wola Gołkowska w Gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.126.3766

  uchwała nr 1051/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy Czesława Miłosza ulicy dojazdowej wewnętrznej, prywatnej we wsi Pólko w Gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.126.3765

  uchwała nr XXV/241/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.126.3764

  uchwała nr 105/XXV/2009 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zawidzu Kościelnym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.