Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.13.294

Tytuł:

uchwała nr XXIX/365/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2009 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-03-09
Organ wydający:Rada Miejska w Ropczycach
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 13 pozycja: 294
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin, Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.1544

  uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.51.1096

  uchwała nr XLI/496/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.3733

  sprawozdanie Burmistrza Ropczyc z dnia 31 marca 2011r. roczne z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.1771

  sprawozdanie Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2008 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1979

  sprawozdanie nr 1/2010 Burmistrza Ropczyc z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.293

  uchwała nr 515/XLVII/09 Rady Miasta w Jarosławiu z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.292

  uchwała nr XXXV/324/2009 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.291

  uchwała nr XXXIV/309/2009 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2008 - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Miłocinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.290

  uchwała nr XXXII/354/08 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.289

  uchwała nr XXX/215/09 Starosty Łańcuckiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.