Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.13.541

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/374/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki nr 51, 52/1, 52/2, 52/4 do 52/23 (włącznie), 50 (działka drogowa, część) i 54/3 w obrębie Zastań gmina Wolin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-04-27
Organ wydający:Rada Miejska w Wolinie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 13 pozycja: 541
Hasła:planowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1892

  rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK-4.4131.142.2011.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr IX/98/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu leżącego w obrębie Zastań, Chynowo i Rekowo, gmina Wolin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.299

  uchwała nr XXXVII/351/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wisełka, gmina Wolin.

 • DZ. URZ. 2010.165.3389

  uchwała nr XXIX/318/2010 Rady Gminy Tuchomie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Tuchomie, obejmującego działki nr 161 i 162 w obrębie geodezyjnym Ciemno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.51.1042

  uchwała nr XLVIII/398/2010 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki nr 92 w obrębie Ogartowo gmina Połczyn-Zdrój.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.609

  uchwała nr XLI/341/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 38/101 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.540

  uchwała nr XIX/202/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Widuchowa ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.539

  uchwała nr V/sXXVIII/248/09 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulicy Kolejowej w Wałczu do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.538

  uchwała nr V/sXXVIII/246/09 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.537

  uchwała nr XXVIII/287/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.536

  uchwała nr XXIX/166/09 Rady Gminy Rymań z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Płoty ? Koszalin w obszarze Gminy Rymań.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.