Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 53/09 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-08-21
Organ wydający:Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 137 pozycja: 2787
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ NR 53/09 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2008 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury: ? Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju, ? Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. §2 Sprawozdania, o których mowa w § 1, należy przedłożyć Radzie Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu. §3 Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi gminy. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. BURMISTRZ CZESŁAW KRĘCICHWOST

a) b)

plan po zmianach wykonanie za 2008 rok
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2939

  zarządzenie nr 88/12 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 59/10 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 71/11 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2010 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 1627/2009 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 95/2011 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 3 Gminnej Komisji do spraw referendum z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie sprostowania pkt. 2 Protokołu Ustalenia Wyniku Referendum Gminnego ustalonego w dniu 2 sierpnia 2009r. dotyczącego budowy na terenie gminy Chocianów zakładu wykorzystującego technologię spalania odpadów

 • protokół Gminnej Komisji do spraw referendum ustalający wynik referendum gminnego dotyczącego budowy na terenie gminy Chocianów zakładu wykorzystującego technologię spalania odpadów zarządzonego na dzień 2 sierpnia 2009 r.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-4/436/09 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2009r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej Bielawy Nr XLIV/316/09 z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 • uchwała nr XLI/366/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy ? dla terenu MU 9.9.

 • uchwała nr XXXIX/269/09 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Jelczu ? Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007r.w sprawie udzielania przedsiębiorstwom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.