Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 45/2009 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2009 Starosty Zgorzeleckiego dotyczącego ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-08-25
Organ wydający:Starosta Zgorzelecki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 138 pozycja: 2798
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE STAROSTY ZGORZELECKIEGO NR 45/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2009 Starosty Zgorzeleckiego dotyczącego ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 152 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, ze zm.) Starosta Zgorzelecki zarządza, co następuje: §1 Zmienia się zarządzenie nr 10/2009 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego w taki sposób, że § 1 pkt 3 tego zarządzenia otrzymuje brzmienie: ?3. 2.311,87 zł dla Domu Pomocy Społecznej ?Jędrek? w Opolnie Zdroju?. §2 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up. STAROSTY KAZIMIERZ SZCZECH

WICESTAROSTA
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 16/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 2/2011 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 3/2012 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 10/2009 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w do-mach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 7/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXV/133/09 Rady Gminy Ruja z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej ?Prząśnik?w Brenniku dla przeprowadzenia referendum gminnego w dniu 27 września 2009 roku

 • uchwała nr XXV/130/2009 Rady Gminy Ruja z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Gminie Ruja

 • uchwała nr XL/215/2009 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gminy Miłkowice.

 • uchwała nr XXXVII/192/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gminy Lubin.

 • uchwała nr XXX/183/09 Rady Gminy Kunice z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Kunicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.