Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.14.564

Tytuł:

uchwała nr XXVI/241/09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 20 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic okręgów wyborczych i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Cedyni.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-04-30
Organ wydający:Rada Miejska w Cedyni
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 14 pozycja: 564
Hasła:wybory i okręgi wyborcze
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1300

  uchwała Nr XV/130/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.54.1094

  uchwała nr XL/352/10 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 1 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic okręgów wyborczych i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Cedyni.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/297/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych w Gminie Jerzmanowa, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Gminy Jerzmanowa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/215/2010 Rady Gminy Głogów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia liczby okręgów, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach Rady Gminy Głogów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Kunice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie okręgów wyborczych, ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.563

  uchwała nr XXVI/238/09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.562

  uchwała nr XXVII/280/2008 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.561

  uchwała nr XXVI/239/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.560

  uchwała nr XXVI/235/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach przez Gminę Bobolice; dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.559

  uchwała nr XXV/229/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych, dla których Burmistrz Gminy Bobolice jest zarządcą.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.