Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.14.568

Tytuł:

uchwała nr XXVI/334/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-04-30
Organ wydający:Rada Miejska w Choszcznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 14 pozycja: 568
Hasła:inkaso,podatek od nieruchomości,podatek leśny,podatek rolny,opłata targowa,podatek od posiadania psów
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1945

  uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.2898

  uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.469

  uchwała nr XXI/180/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.207.6177

  uchwała nr 262/XXX/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.655

  uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Koszty związane ze spadkiem

  W spadku po ciotce dostanę mieszkanie własnościowe. W związku z tym jakie koszty muszę ponieść?

 • Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

  Jakie obowiązki (dodatkowe podatki, opłaty) ciążyć będą na dzierżawcy 2,5 ha lasu?

 • Zaokrąglanie kwoty podatku

  Czy zryczałtowany podatek dochodowy wpłacać należy na konto urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych?

 • Podatek od psów

  Firma prowadząca działalność gospodarczą (produkcja, handel, usługi) posiada 3 psy bez rodowodu (metryki) o wyglądzie dobermana. Zostały one zakupione na firmę i (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.567

  uchwała nr XXVI/333/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.566

  uchwała nr XXII/190/09 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie sprostowania numeru uchwały oraz zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Chociwel.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.565

  uchwała nr XXII/188/09 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kierownika internatu w Zespole Szkół w Kamiennym Moście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.564

  uchwała nr XXVI/241/09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 20 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic okręgów wyborczych i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Cedyni.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.563

  uchwała nr XXVI/238/09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cedynia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.