Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.14.573

Tytuł:

uchwała nr XXVII/170/09 Rady Gminy Dygowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminy Dygowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-04-30
Organ wydający:Rada Gminy Dygowo
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 14 pozycja: 573
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.343

  uchwała nr XXVI/162/08 Rady Gminy Dygowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie górnej stawki ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.344

  uchwała nr XXVI/166/2008 Rady Gminy Dygowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1461

  uchwała nr XXXI/194/09 Rady Gminy Dygowo z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/189/09 Rady Gminy Dygowo z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dygowo i dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2507

  uchwała Nr XLVIII/299/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII /176/ 09 Rady Gminy w Dygowie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1962

  uchwała Nr IX/64/11 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

  Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

  Czy zmieniony statut fundacji obowiązuje od momentu dokonania zmiany czy od chwili wpisania tej zmiany do KRS?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.572

  uchwała nr XLVI/297/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawiane grunty na terenie gminy Dziwnów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.571

  uchwała nr XXX/194/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.570

  uchwała nr XVII/177/2009 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie określania rodzajów świadczeń przyznawanych dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.569

  uchwała nr XVII/168/2009 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów Starosty Choszczeńskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.568

  uchwała nr XXVI/334/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.