Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.14.576

Tytuł:

uchwała nr XXIII/211/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania odpadów stałych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-04-30
Organ wydający:Rada Miejska w Ińsku
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 14 pozycja: 576
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.161

  uchwała nr XXXIX/270/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania odpadów stałych

 • DZ. URZ. 2009.210.1752

  uchwała nr XXVIII/166/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.817

  uchwała nr XXXIII/202/09 Rady Gminy Jezowe z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.46.1143

  uchwała nr XXIX/211/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.246

  uchwała nr XXIX/159/09 Rady Gminy Harasiuki z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie a opłaty komunalne

  Czy osoba musi/ma obowiązek dokonywać opłat za wodę, wywóz śmieci, czyli usługi komunalne w miejscu zameldowania stałego, gdzie przebywa czasami (rodzina)? W miejscu (...)

 • Określenie właściwych stawek VAT

  Proszę o określenie właściwych stawek VAT dla niżej podanych oznaczeń klasyfikacji CPV: 85140000-2, 74700000-6, 55520000-1, 55521100-9, 77310000-6, 55521200-0, 60113300-6, (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.575

  uchwała nr XXIV/167/2009 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej od dokonanych czynności urzędowych oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.574

  uchwała nr XXI/229/09 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Goleniowski w roku 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.573

  uchwała nr XXVII/170/09 Rady Gminy Dygowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminy Dygowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.572

  uchwała nr XLVI/297/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawiane grunty na terenie gminy Dziwnów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.571

  uchwała nr XXX/194/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.