Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.14.579

Tytuł:

uchwała nr XXXI/353/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-04-30
Organ wydający:Rada Miejska w Koszalinie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 14 pozycja: 579
Hasła:biblioteki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1929

  uchwała Nr XXII/339/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.515

  informacja Nr 1/2012 Prezydenta Miasta Koszalin z dnia 10 lutego 2012 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011r.. Dane dotyczą mieszkaniowego zasobu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Koszalinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.654

  informacja Nr 1/2011 Prezydenta Miasta z dnia 21 marca 2011 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010r. Dane dotyczą mieszkaniowego zasobu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Koszalinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1533

  uchwała Nr XI/120/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Monte Cassino - Fałata? w Koszalinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3575

  uchwała nr XXXIV/831/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie połączenia Gimnazjum nr 165 w Warszawie, ul. Kiwerska 3 i XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie, ul. Kiwerska 3 w Zespół Szkół nr 118 w Warszawie, ul. Kiwerska 3

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.578

  uchwała nr XXVI/216/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.577

  uchwała nr XXIV/199/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 17 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.576

  uchwała nr XXIII/211/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania odpadów stałych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.575

  uchwała nr XXIV/167/2009 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej od dokonanych czynności urzędowych oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.574

  uchwała nr XXI/229/09 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Goleniowski w roku 2009.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.