Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.14.584

Tytuł:

uchwała nr XXII/264/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu niektórych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-04-30
Organ wydający:Rada Gminy Kołbaskowo
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 14 pozycja: 584
Hasła:nauczyciele
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.500

  uchwała nr XXX/363/10 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zmiany regulaminu niektórych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-82/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 maja 2009r. stwierdzające niewazność części uchwały Nr XL/505/09 Rady Miejskiej Białegostokuz dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe waurnki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Misto Białystok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1506

  uchwała nr XXV/292/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela , zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.453

  uchwała nr 431/XXXII/2009 Rady Miasta Lubaczów z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów

 • DZ. URZ. 2009.157.1408

  uchwała nr IV/11/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Starachowice, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.583

  uchwała nr XXII/263/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stołówek szkolnych w gminie Kołbaskowo oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.582

  uchwała nr XXII/259/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.581

  uchwała nr XXII/258/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.580

  uchwała nr XXII/257/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.579

  uchwała nr XXXI/353/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.