Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.14.598

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-04-30
Organ wydający:Rada Miasta Szczecin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 14 pozycja: 598
Hasła:szkoły
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2107

  uchwała Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.1698

  uchwała nr V/37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.154.252

  uchwała nr 823/LXII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.14.304

  uchwała nr XLI/1038/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2543

  uchwała Nr XLV/509/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów artystycznych Miasta Stargard Szczeciński w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.597

  uchwała nr XXXI/341/09 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.596

  uchwała nr XXXVII/214/2009 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.595

  uchwała nr 154/XXIX/09 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.594

  uchwała nr XXXIV/327/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.593

  uchwała nr XXVI/211/09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.