Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.15.374

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/264/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-03-17
Organ wydający:Rada Gminy Miejsce Piastowe
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 15 pozycja: 374
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2355

  uchwała nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 28 września 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.829

  uchwała nr LI/276/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.696

  uchwała nr XXVI/193/09 Rady Gminy Haczów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2448

  uchwała nr XXXIII/332/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.2628

  uchwała nr XLI/422/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.373

  uchwała nr XXVIII/263/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.372

  uchwała nr XXVIII/262/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.371

  uchwała nr 173/XXII/08 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasiczyn na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.370

  uchwała nr XIX/314/08 Rady Gminy w Dębicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów Honorowych Dawców Krwi na liniach komunikacyjnych obsługiwanych taborem autobusowym MKS sp. z o.o. w Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.369

  uchwała nr XXII/215/09 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.