Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.15.376

Tytuł:

uchwała nr 178/XX/2009 Rady Gminy Roźwienica z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Roźwienica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-03-17
Organ wydający:Rada Gminy Roźwienica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 15 pozycja: 376
Hasła:Statuty - gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.894

  uchwała nr 188/XXI/09 Rady Gminy Roźwienica z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mokra

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1728

  uchwała nr 59.XI.2011 Rady Gminy Roźwienica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Roźwienica oraz ich usytuowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.72

  uchwała nr 153/XVIII/08 Rady Gminy Roźwienica z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Radę Gminy Roźwienica

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.73

  nr 154/XVIII/08 Rady Gminy Roźwienica z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Roźwienica

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2049

  uchwała nr 331/XXXVIII/2010 Rady Gminy Roźwienica z dnia 14 października 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Roźwienica.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.375

  uchwała nr XIX/151/09 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.374

  uchwała nr XXVIII/264/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.373

  uchwała nr XXVIII/263/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.372

  uchwała nr XXVIII/262/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.371

  uchwała nr 173/XXII/08 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasiczyn na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.