Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.15.395

Tytuł:

zarządzenie nr 77/09 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bircza

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-03-17
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 15 pozycja: 395
Hasła:Wybory - wybory uzupełniające
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1771

  uchwała nr XIII/35/2011 Rady Gminy Bircza z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bircza

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3582

  uchwała nr XVIII/63/2011 Rady Gminy Bircza z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bircza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.60.1215

  uchwała nr LXIV/30/2010 Rady Gminy Bircza z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie ustalania dla terenu gminy Bircza liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.176.1

  zarządzenie nr 98/09 Wojewody Podlaskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.917

  uchwała nr XL/29/09 Rady Gminy Bircza z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród Wójta i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza oraz sposobu podziału środków na te nagrody pomiędzy organ prowadzący a dyrektorów szkół.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.394

  porozumienie nr 33/09 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Powiatem Przemyskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Przemyskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.393

  porozumienie nr 27/09 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 lutego 2009r. Porozumienie zawarte w dniu 27.02.2009r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl ? Prezydentem Miasta Przemyśla i Gminą Miejską Przeworsk ? Burmistrzem Miasta Przeworsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.392

  porozumienie nr 19/09 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Powiatem Jarosławskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Jarosławskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.391

  porozumienie nr 11/09 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Powiatem Lubaczowskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Lubaczowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.390

  porozumienie nr 10/09 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Powiatem Przeworskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Przeworskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.