Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVI/285/09 Rady Miasta Dzierżoniów z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-09-16
Organ wydający:Rada Miasta Dzierżoniów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 154 pozycja: 2932
Hasła:drogi

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA NR XLVI/285/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: §1 1. Nadaje się nazwę ?Cyprysowa? drodze wewnętrznej położonej w obrębie Dolnym na działce nr 920/37. 2. Przebieg drogi, o której mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do uchwały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ANDRZEJ DARAKIEWICZ

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XLVI/285/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/52/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/47/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/119/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/134/12 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXIII/379/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Pojęcie drogi wewnętrznej

  W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXV/225/2009 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Chocianowiec

 • uchwała nr XLII/352/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Bolesławiec

 • uchwała nr XXXIII/52/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • uchwała nr XLI/260/09 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/2000 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Strzelińskiego.

 • zarządzenie nr V/9/09 Wójta Gminy Pęcław z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2008 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.