Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLI/190/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia dla gruntów położonych na terenie Gminy Dobromierz stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-09-16
Organ wydający:Rada Gminy Dobromierz
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 154 pozycja: 2936
Hasła:opłata adiacencka

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ NR XLI/190/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia dla gruntów położonych na terenie Gminy Dobromierz stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje: §1 Ustala się dla gruntów gminy stawkę procentową opłaty adiacenckiej płatnej na rzecz Gminy Dobromierz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości 25% różnicy wartości nieruchomości. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MAREK JAWORSKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6709

  uchwała nr XXXVI/180/09 Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2131

  uchwała nr XLIII/344/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/263/2010 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Siechnice

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3723

  uchwała nr 415/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.2248

  uchwała nr XX/139/12 Rady Gminy Karsin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/176/09 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie ?MOJE BOISKO-ORLIK 2012?

 • uchwała nr XL/219/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu

 • uchwała nr XXX/214/09 Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu w obszarze miejscowości Ubocze

 • uchwała nr XLVI/285/09 Rady Miasta Dzierżoniów z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa

 • uchwała nr XXXV/225/2009 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Chocianowiec

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.