Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XL/359/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Ogrodowa w miejscowości Jodłownik.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-09-16
Organ wydający:Rada Gminy Dzierżoniów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 154 pozycja: 2938
Hasła:

UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW NR XL/359/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Ogrodowa w miejscowości Jodłownik Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje: §1 1. Drodze wewnętrznej oznaczonej nr działki 907/12 położonej w miejscowości Jodłownik nadaje się nazwę ulica ?Ogrodowa?. 2. Położenie ulicy przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ADAM JAN MAK

Załącznik do uchwały Rady Gminy Dzierżoniów nr XL/359/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/360/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy Leśna w obrębie wsi Roztocznik.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/165/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy odcinkowi drogi publicznej ulica Jodłownicka w miejscowości Ostroszowice.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/164/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Włóki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/426/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Alternatywy w miejscowości Józefówek.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Uciechów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLI/203/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz

 • uchwała nr XLI/190/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia dla gruntów położonych na terenie Gminy Dobromierz stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 • uchwała nr XXXII/176/09 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie ?MOJE BOISKO-ORLIK 2012?

 • uchwała nr XL/219/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu

 • uchwała nr XXX/214/09 Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu w obszarze miejscowości Ubocze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.