Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/425/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-09-16
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 154 pozycja: 2940
Hasła:

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE NR XXXVI/425/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Gminy Kobierzyce postanawia §1 1. Nadać nazwę ulicy ? św. Jakuba ? we wsi Tyniec Mały, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 441/5. 2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW CZERWIEC

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVI/425/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/132/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/104/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/557/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/404/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 maja 2009r. w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Tyniec Mały

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/514/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Tyniec Mały

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIV/211/2009 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVII/161/2008 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • uchwała nr XL/359/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Ogrodowa w miejscowości Jodłownik.

 • uchwała nr XLI/203/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz

 • uchwała nr XLI/190/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia dla gruntów położonych na terenie Gminy Dobromierz stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 • uchwała nr XXXII/176/09 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie ?MOJE BOISKO-ORLIK 2012?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.