Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/426/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-09-16
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 154 pozycja: 2941
Hasła:

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE NR XXXVI/426/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Gminy Kobierzyce postanawia: §1 1. Nadać nazwę ulicy ? Jarzębinowa ? we wsi Domasław, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/16. 2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY CZESŁAW CZERWIEC

Załącznik graficzny do uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVI/426/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/392/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/230/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/209/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/209/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVI/425/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały

 • uchwała nr XXXIV/211/2009 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVII/161/2008 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • uchwała nr XL/359/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Ogrodowa w miejscowości Jodłownik.

 • uchwała nr XLI/203/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz

 • uchwała nr XLI/190/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia dla gruntów położonych na terenie Gminy Dobromierz stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.