Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLI/158/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Lubina

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-04
Organ wydający:Rada Miejska w Lubinie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 15 pozycja: 452
Hasła:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE NR XLI/158/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Lubina Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje: §1 1. Drodze wewnętrznej położonej w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 195, nadaje się nazwę ulicy Kazimierza Górskiego. 2. Drodze wewnętrznej położonej w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 199, nadaje się nazwę ulicy Kazimierza Deyny. §2 Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny określający przebieg ulic opisanych w § 1. §3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina. §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MAREK BUBNOWSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr XLI/158/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. (poz. 452)
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 maja 2011r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Lubina

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/174/09 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Lubina

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr 6/2011 Prezydenta Miasta Lubina; Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pn. "Razem bezpieczniej"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/114/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie nazwy ulicy na terenie miasta Lubina.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXXV/271/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 7 września 2010r. w sprawie nazwy ulicy na terenie miasta Lubina

porady prawne online

Porady prawne

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Ocieplenie budynku

  Czy ocieplanie budynku jednorodzinnego metodą lekką (styropian) oraz położenie elewacji o takim samym kolorze, jak była poprzednio wymaga zgody budowlanej lub zgłoszenia (...)

 • Remonty i prace budowlane

  Wspólnota chce przeprowadzić remont tarasów (uszczelnienie uszkodzonego pokrycia) i dachu (uszczelnienie uszkodzonego pokrycia i kominów). Czy na przeprowadzenie tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIII/291/08 Rady Miaskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • uchwała nr XXVII/192/08 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/430/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • uchwała nr XXXVI/177/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

 • uchwała nr XXXI/293/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Miasta Kłodzka dla uczniów uzdolnionych artystycznie oraz określenia zasad jego przyznawania

 • uchwała nr XXVII/258/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania do-datków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.