Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/198/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie do prowadzenia indywidualnych spraw wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-04
Organ wydający:Rada Miejska w Przemkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 15 pozycja: 456
Hasła:alimenty,ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE NR XXVIII/198/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie do prowadzenia indywidualnych spraw wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje: §1 Rada Miejska w Przemkowie upoważnia Panią Elżbietę Kasprzak ? Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie do prowadzenia indywidualnych spraw w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 ze zm.) wobec dłużników alimentacyjnych, oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. §2 Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony. §3 §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym W ojewództwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ JACEK JANIKOWSKI

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/336/09 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie do prowadzenia indywidualnych spraw wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Gminy Oława z dnia 31 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1749

  uchwała nr LII/266/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/241/2009 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVIII/197/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XXVIII/196/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków

 • uchwała nr XX/215/08 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XLI/158/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Lubina

 • uchwała nr XXXIII/291/08 Rady Miaskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.