Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XX/152/2008 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-04
Organ wydający:Rada Gminy Zawonia
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 15 pozycja: 469
Hasła:alimenty,ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA NR XX/152/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: §1 Upoważnia się kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upra wnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.). §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dna jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY DOROTA WOROTNIAK
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 9 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i uchwałę Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/201/10 Rady Gminy Ruja z dnia 5 listopada 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/322/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/117/2008 Rady Gminy Mietków z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/353/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXV/206/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 • uchwała nr XXV/200/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików

 • uchwała nr XXV/199/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 • uchwała nr XXV/198/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie

 • uchwała nr IX/82/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2008r. o zmianie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.