Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.15.640

Tytuł:

informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 kwietnia 2009r. o decyzji Nr WCC/669-ZTO-A/283/ W/OSZ/2009/JC

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-05-08
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 15 pozycja: 640
Hasła:Informacje o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.27.776

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. z siedzibą w Przemyślu

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr WCC/145-ZTO-B/334/W/OSZ/2009/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 listopada 2009r. informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.72

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.2904

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.1150

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 czerwca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki którą stwierdzono wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa ?RAF- ENERGIA? Sp. z o o. z siedzibą w Jedliczu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.639

  uchwała nr XXI/234/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.638

  uchwała nr XXVI/164/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowościn Ustronie Morskie i Sianożęty

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.637

  uchwała nr XXVI/163/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.636

  uchwała nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Ustronie Morskie i jej jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.635

  uchwała nr XXV/158/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.