Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedstwienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2008 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-09-29
Organ wydający:Wójt Gminy Dobromierz
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 163 pozycja: 3021
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ NR 29/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r., z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje: §1 Przedstawia się Radzie Gminy Dobromierz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej ? Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2008 rok. §2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT CZESŁAW DRĄG

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ ZA 2008 ROK
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 19/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2009 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 28/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Dobromierz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2988

  zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy Haczów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedstwienia Radzie Gminy Haczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Haczów za 2010 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 40/11 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstwienia Radzie Powiatu Wrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok 2010.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Przemków z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedstwienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Likwidacja spółki a sprawozdanie finansowe

  Spółka na dzień 02/09/2008 została postawiona w stan likwidacji. w związku z powyższym sporządziła sprawozdanie finansowe na dzień 01/09/2008. Czy na okoliczność (...)

 • Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

  Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 września 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Złotym Stoku przeprowadzonych w dniu 13 września 2009 r.

 • wyrok nr IV SA/Wr 173/09 z dnia 30 czerwca 2009r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 stycznia 2009 r. nr XXX/238/09 w przedmiocie zmiany uchawły nr XXXV/226/05 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bierutów

 • wyrok nr IV SA/Wr 94/09 z dnia 3 czerwca 2009r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiegona § 2 ust. 5; § 3 ust. 5; § 4 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2008 r. nr XXIII/242/08 w przedmiocie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń: wysokości dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 • uchwała nr XXIX/227/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w Kotowicach

 • uchwała nr XXIX/226/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.