Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIX/231/09 Rady Gminy Złotoryja z dnia 10 września 2009r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnego dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-10-02
Organ wydający:Rada Gminy Złotoryja
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 166 pozycja: 3054
Hasła:wyżywienie uczniów

UCHWAŁA RADY GMINY ZŁOTORYJA NR XXIX/231/09 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnego dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu rządowego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) Rada Gminy Złotoryja uchwala, co następuje: §1 Podwyższa się wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnego dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? dla osoby samotnie gospodarującej oraz osoby w rodzinie do 180% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.). §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotoryja. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JÓZEF PAWLUS
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1400

  uchwała nr XXXII/324/10 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnego dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.499

  uchwała nr XXX/362/10 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniajacego do korzystania z bezpłatnego dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/191/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem " Pomoc państwa w zakresie dożywiania "

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.1472

  uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. 2011.118.921

  uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: utraty mocy obowiązującej Uchwały nr XX/129/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Wysokość nagrody jubileuszowej

  Proszę o podanie podstawy wymiaru stażu pracy oraz innych okresów, które wlicza się do nagrody jubileuszowej w jednostkach budżetowych.

 • Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

  Jestem rozwódką. Najmuję mieszkanie, w którym zameldowane są moje dzieci, ale obecnie zamieszkuje tylko jeden syn z rodziną (żona i dziecko bez meldunku). Ja przebywam (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Korzystanie z prywatnego sprzętu w firmie

  Korzystam z bezpłatnego programu do wystawiania faktur na komputerze. Czy komputer musi być na stanie firmy czy mogę korzystać ze swojego prywatnego sprzętu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XL/180/2009 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 • uchwała nr XL/179/2009 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 września 2009r. zmieniająca Uchwałę nr XXVIII/166/2001 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 sierpnia 2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4, 5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4, 5 % alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu, zmienioną Uchwałą nr III/22/2002 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2002 r. i Uchwałą Nr XIII/53/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 czerwca 2007 r.

 • uchwała nr XL/178/2009 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Osiecznica

 • uchwała nr XXXVIII/196/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Raszówce

 • uchwała nr XXXVI/427/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dobkowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.