Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.16.673

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/845/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury ?Szczecin 2016? w Szczecinie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-05-15
Organ wydający:Rada Miasta Szczecin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 16 pozycja: 673
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1003

  uchwała nr XLVI/1175/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury ?Szczecin 2016? w Szczecinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1000

  uchwała nr XLVI/1172/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji ? Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1004

  uchwała nr XLVI/1176/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury ?Słowianin? w Szczecinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.994

  uchwała nr XLVI/1166/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.674

  uchwała nr XXXIII/846/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury ?Klub 13 Muz? w Szczecinie .

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

  Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną podległą Organizatorowi (Urząd Miejski). Pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego odchodzi na emeryturę. (...)

 • Pozwanie gminnego ośrodka kultury

  Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć (...)

 • Umowa o dzieło - wynagrodzenie na cel charytatywny

  Jestem dyrektorem instytucji kultury, która zatrudnia artystów na umowę o dzieło. Jeden z zatrudnionych artystów nie chce otrzymać wynagrodzenia, lecz chciałby, aby (...)

 • Fundusz socjalny

  W kierowanej przeze mnie instytucji każdy pracownik ma prawo do ubiegania się o zapomogę z funduszu socjalnego z racji urodzenia dziecka. Standardowo podania w tej sprawie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.672

  uchwała nr XIX/201/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Ognica do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.671

  uchwała nr XXVII/140/09 Rady Gminy Świeszyno z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia w Gminie Świeszyno stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór stałych odpadów komunalnych oraz stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.670

  uchwała nr XXVI/136/08 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek w sprawie dzierżawienia gruntów komunalnych na terenie Gminy Świeszyno .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.669

  uchwała nr XXXI/781/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.668

  uchwała nr XXXI/779/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K.35 w Szczecinie pod nazwą K.35-2 .


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.