Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.1.8

Tytuł:

uchwała nr XVI/121/2008 Rady Gminy Brojce z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brojce.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-01-13
Organ wydający:Rada Gminy Brojce
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 1 pozycja: 8
Hasła:szkoły

UCHWAŁA NR XVI/121/2008 Rady Gminy w Brojcach z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brojce. Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2780 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brojce stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/138/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brojce wprowadza się następujące zmiany: ? w § 7 ust. 1 pkt 2 liczbę ?100? występującą w wierszu trzecim zastępuje się liczbą ?200?.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brojce. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 r. PRZEWODNICZĄCY RADY Arkadiusz Witkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • DZ. URZ. 2011.221.2594

  uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8619

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.1.7

  uchwała nr XXV/155/2008 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie stawki dziennej opłaty targowej na rok 2009, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.1.6

  uchwała nr XXI/112/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.1.5

  uchwała nr XXI/108/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.1.4

  uchwała nr XXII/181/08 Rady Gminy Będzino z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.1.3

  uchwała nr XXI/154/08 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta i Gminy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.