Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.18.729

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/281/2009 Rady Miasta i Gminy Węgorzyno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-05-27
Organ wydający:Rada Miejska w Węgorzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 18 pozycja: 729
Hasła:inkaso,podatki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.711

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 września 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.869

  uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Orły z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1289

  uchwała nr 65/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1159

  uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych określenia inkasentów oraz wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso zobowiązań pieniężnych podatków i opłat lokalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3520

  uchwała nr XIX/114/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.728

  uchwała nr XXXIII/839/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Miasta ? Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.727

  uchwała nr XXXIII/813/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Śródmieście Północ - Salomei? w Szczecinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.726

  uchwała nr XXIX/329/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.725

  uchwała nr XXIX/325/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia w drodze regulaminu, wysokości i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego niektórych nauczycieli oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówce oświatowo-wychowawczej prowadzonych przez Gminę-Miasto Stargard Szczeciński.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.724

  uchwała nr XXV/262/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.