Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/449/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-11-09
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 191 pozycja: 3352
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR XXXVIII/449/09 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 22 października 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: z 2006 r. Dz.U. Nr 136, poz. 969 ze zm.), uchwala się co następuje: § 1. Obniża się  cenę  skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną  w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. z kwoty 34,10 zł za 1 q do kwoty 30,00 zł za 1 q.  § 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/328/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 listopada 2008r. sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .  §   3 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2010r. 

Przewodniczący

mgr Czesław Czerwiec

ID: ETYVQIQFAHMHGBFYTUJCZVEMJ. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5601

  uchwała nr XXXVI/141/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/140/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6056

  uchwała nr XXXI/128/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.10

  uchwała nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Odliczenie podatku VAT od zakupu oleju silnikowego

  Do celów prowadzonej działalności gospodarczej używam samochodów osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie odliczam podatku VAT od nabytego paliwa silnikowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVIII/448/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XXXVIII/447/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XXXVIII/446/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • uchwała nr XXXVIII/445/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XXXVI/423/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części obrębu Wierzbice.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.